ชุดพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ราคา 7,500 บาท      1. ชุดตั่งรดน้ำสังข์ ครบเซ็ต สีครีมทอง
      2. พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์ 2 พาน
      3. ป้ายโฟมชื่อบ่าวสาว พร้อมฉากหลัง ตกแต่งผ้าสวยงาม
      4. ขาตั้งดอกไม้ (Flower Stand) 1 คู่
      5. พวงมาลัยแต่งงานบ่าวสาว 2 พวง
      6. พานวางพวงมาลัยบ่าวสาว
      7. แป้งเจิม น้ำอบไทย
      8. สายมงคล
      9. คนโทใส่น้ำพระพุทธมนต์
      10. หอยสังข์ 1 ชุด
*** มาลัยของชำร่วย พวงละ 30 บาท ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพแต่ละงาน
รายการขันหมากชุด 3 ชิ้น ราคา 7,999 บาท      1. พานขันหมากเอก 1 พาน
      2. พานสินสอด เงิน, ทอง 2 พาน
      3. พานธูปเทียนแพ 1 พาน
รายการขันหมากชุดเล็ก ราคา 12,000 บาท      1. พานขันหมาก 1 พาน
      2. พานสินสอด เงิน, ทอง 2 พาน
      3. พานธูปเทียน 1 พาน
      4. ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1 คู่
รายการขันหมากชุดกลาง ราคา 15,999 บาท      1. พานขันหมากเอก 1 พาน
      2. พานสินสอด เงิน, ทอง 2 พาน
      3. พานแหวนหมั้น 1 พาน
      4. พานธูปเทียนแพ 1 พาน
      5. กล้วยต้น, อ้อยต้น อย่างละ 1 คู่
      6. หมูนอนตอน 1 คู่
      7. มะพร้าว, กล้วยน้ำหว้า, ส้มโอ อย่างละ 1 คู่
      8. ขนมจันอับ 1 คู่
      9. ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1 คู่
ชุดพิธีทางสงฆ์ ราคา 9,500 บาท      1. ชุดโต๊ะหมู่บูชาสีงาช้าง
      2. หมอนกราบพระ
      3. ม่านหลังพระ
      4. ชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด
      5. พรมรองพื้นสำหรับพระสงฆ์
      6. ธูปเทียนไหว้พระพุทธ
      7. ที่กรวดน้ำ
      8. บาตรน้ำมนต์+เทียนน้ำมนต์+ที่พรมน้ำมนต์
      9. สายสินธ์ ธูป เทียน แจกันพร้อมดอกไม้พระพุทธ 1 ชุด
          สำหรับวางบนโต๊ะหมู่บูชา (พระพุทธรูปของเจ้าภาพ)
      10. ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
      11. กระถางธูป เชิงเทียน เทียนต่อ
      12. กระโถน
      13. น้ำเปล่าสำหรับพระ 9 ชุด
      14. อุปกรณ์ตักบาตรสำหรับบ่าว-สาว
           และอาหารตักบาตรระหว่างพิธี
(เครื่องสังฆทานหากเจ้าภาพสั่งจองทางร้านก็มีบริการ)
รายการขันหมากชุดใหญ่ ราคา 17,999 บาท      1. พานชุดขันหมากเอก 1 พาน
      2. พานสินสอด 1 พาน
      3. พานแหวนหมั้น 1 พาน
      4. พานธูปเทียนแพ 1 พาน
      5. กล้วยต้นอ้อยต้น อย่างละ 1 คู่
      6. ธูปเทียนไหว้พระพุทธ
      7. หมูนอนตอง 1 คู่
      8. กล้วยน้ำหว้าหวี พานละ 2 หวี 1 คู่
      9. มะพร้าวน้ำหอม พานละ 2 ผล 1 คู่
      10. ส้มโอ พานละ 2 ผล 1 คู่
      11. ขนมจันอับ 1 คู่
      12. ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
      13. ขนมมงคลรวม 9 อย่าง 1 คู่

พิธีเช้าทางสงฆ์และพิธีรดน้ำสังข์ ราคา 23,999 บาท พิธีเช้าทางสงฆ์และพิธีรดน้ำสังข์ ราคา 45,000 บาท

1. จัดพิธีทางสงฆ์


    - ชุดโต๊ะหมู่บูชาสีงาช้าง
    - หมอนกราบพระ
    - ม่านหลังพระ
    - ชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด
    - พรมรองพื้นสำหรับพระสงฆ์
    - ธูปเทียนไหว้พระพุทธ
    - ที่กรวดน้ำ
    - บาตรน้ำมนต์ + เทียนน้ำมนต์ + ที่พรมน้ำมนต์
    - สายสินธ์ ธูป เทียน แจกันพร้อมดอกไม้พระพุทธ 1 ชุด
      สำหรับวางบนโต๊ะหมู่บูชา (พระพุทธรูปของเจ้าภาพ)
    - ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด (ซองเจ้าภาพ)
    - กระถางธูป เชิงเทียน เทียนต่อ
    - กระโถน
    - น้ำเปล่าสำหรับพระ 9 ชุด
    - อุปกรณ์ตักบาตรสำหรับบ่าว - สาว และอาหารตักบาตรระหว่างพิธี
 
2. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (พิธีรดน้ำสังข์)

      1.ชุดตั่งรดน้ำสังข์ ครบเซ็ต สีครีมทอง
      2. พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์ 2 พาน
      3. ป้ายโฟมชื่อบ่าวสาว พร้อมฉากหลัง ตกแต่งผ้าสวยงาม
      4. ขาตั้งดอกไม้ (Flower Stand) 1คู่
      5. พวงมาลัยแต่งงานบ่าวสาว 2 พวง
      6. พานวางพวงมาลัยบ่าวสาว
      7. แป้งเจิม น้ำอบไทย
      8. สายมงคล
      9. คนโทใส่น้ำพระพุทธมนต์
      10. หอยสังข์ 1 ชุด
 
3. พิธีทางขันหมาก

      1. พานขันหมากเอก 1พาน
      2. พานสินสอด 1พาน พานสินสอดเงิน 1 พาน
      3. พานแหวนหมั้น 1พาน
      4. พานธูปเทียนแพ 1พาน
      (พานขันหมากโทขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งเพิ่มตามจำนวนถาด)
       *** ดูรายละเอียดชุดขันหมากโท
 
 
 
 


1. จัดพิธีทางสงฆ์


    - ชุดโต๊ะหมู่บูชาสีงาช้าง
    - หมอนกราบพระ
    - ม่านหลังพระ
    - ชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด
    - พรมรองพื้นสำหรับพระสงฆ์
    - ธูปเทียนไหว้พระพุทธ
    - ที่กรวดน้ำ
    - บาตรน้ำมนต์ + เทียนน้ำมนต์ + ที่พรมน้ำมนต์
    - สายสินธ์ ธูป เทียน แจกันพร้อมดอกไม้พระพุทธ 1 ชุด
      สำหรับวางบนโต๊ะหมู่บูชา (พระพุทธรูปของเจ้าภาพ)
    - ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด (ซองเจ้าภาพ)
    - กระถางธูป เชิงเทียน เทียนต่อ
    - กระโถน
    - ชุดน้ำชาสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
    - น้ำเปล่าสำหรับพระ 9 ชุด
    - อุปกรณ์ตักบาตรสำหรับบ่าว - สาว และ อาหารตักบาตรระหว่างพิธี

 
2. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (พิธีรดน้ำสังข์)

      1.ชุดตั่งรดน้ำสังข์ ครบเซ็ต สีครีมทอง
      2. พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์ 2 พาน
      3. ป้ายโฟมชื่อบ่าวสาว พร้อมฉากหลัง ตกแต่งผ้าสวยงาม
      4. ขาตั้งดอกไม้ (Flower Stand) 1คู่
      5. พวงมาลัยแต่งงานบ่าวสาว 2 พวง
      6. พานวางพวงมาลัยบ่าวสาว
      7. แป้งเจิม น้ำอบไทย
      8. สายมงคล
      9. คนโทใส่น้ำพระพุทธมนต์
      10. หอยสังข์ 1 ชุด
 
3. พิธีทางขันหมาก

      1. พานขันหมากเอก 1พาน
      2. พานสินสอด 1พาน พานสินสอดเงิน 1 พาน
      3. พานแหวนหมั้น 1พาน
      4. พานธูปเทียนแพ 1พาน
 
4. การตกแต่งสถานที่สวยงามภายในงาน 5 จุด
5. โต๊ะจีน หรือ ปุฟเฟ่ต์ สำหรับแขก 50 ท่าน
6. น้ำดื่มแก้วพลาสติก 200 ถ้วย
7. ถ่ายภาพนิ่ง หรือ วิดีโอ (เช้า) เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
8. คนดำเนินพิธีการ
9. จัดภัตตาหารโต๊ะจีน + เครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
10. จัดสำหรับไหว้ 3 ชุด
 
โต๊ะจีนปลาทอง

81 ถนนพัฒนาซอย 3 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มือถือ : 086-3317957 , 086-3137058 , 084-7541885 , 085-8339187

โทรศัพท์ : 02-408-8247